Flamenco, möte med spanska zigenare
Related media:
Videos
Title
Abstract [-]
Flamenco är en berättelse om romernas vardagsliv i den lilla byn Sacro Monte i närheten av Grenada. Dansen och sången är inte bara en naturlig del av den vardag som skildras i filmen, utan även avgörande för filmens egen rytm. Långa sekvenser med rörlig kamera, ibland kommenterade och ibland okommenterade, fångar dansen och rytmen som klappas och stampas fram. Danssekvensen som utgör filmens anslag, och som även återkommer senare i berättelsen, är en påminnelse om såväl dansens egen magi som filmens förmåga att på en och samma gång spela in, återge, och frammana rörelsen som pågående skeende och intensiteten i ett upplevt ögonblick. Vi får också en inblick i familjelivet bland dessa människor.
Abstract in English [-]
Flamenco is a story about the everyday lives of the Romani people living in the small village of Sacro Monte, close to Grenada. Song and dance form not only a natural part of everyday life as depicted in the film, they are also crucial elements of the rhythm of the film itself. Long sequences with a moveable camera - some of them with a commentary, some of them without - capture the dancing and the rhythm that emerges from the clapping and stomping rhythms. The dance sequence that comprises the film's placard, and that returns at a later point in the story, is a reminder as much of the magic of the dance itself as it is of the ability of the film to, in one way or another, record, reproduce, and conjure up movement as a continuing process and the intensity in an experienced moment. We are also given an insight into the family life of the villagers.
Description [-]
Lennart Olson var en av flera från den Stockholmsbaserade Gruppen Tio Fotografer som, tack vare Lennart Ehrenborg och Filmavdelningen kom att göra flera filmer för tv. Flamenco är en berättelse om romernas vardagsliv i den lilla byn Sacro Monte i närheten av Grenada. Dansen och sången är inte bara en naturlig del av den vardag som skildras i filmen, utan även avgörande för filmens egen rytm. Långa sekvenser med rörlig kamera, ibland kommenterade och ibland okommenterade, fångar dansen och rytmen som klappas och stampas fram. Danssekvensen som utgör filmens anslag, och som även återkommer senare i berättelsen, är en påminnelse om såväl dansens egen magi som filmens förmåga att på en och samma gång spela in, återge, och frammana rörelsen som pågående skeende och intensiteten i ett upplevt ögonblick. Vi får också en inblick i familjelivet bland dessa människor. Sånger översätts till svenska på ljudspåret och bidrar till porträttet av en främmande kultur, där berättarperspektivet på ett slående sätt bevarar och framhäver de filmade människornas integritet och stolthet.
Rights [-]
Copyright SVT
Date of original transmission: 08/09/1962
Provider: SLBA
Creator: SVT
Publisher: SLBA (Sweden)
Contributors [-]
Producer:
Other:
Other:
Reporter:
Lennart Ehrenborg
Bengt G. Eriksson
Lennart Olson
Dan Grenholm
Production platform: Film
Production colour: Black & white
Production space: On location (recording)
Genres:
Documentary
Spatial coverage:
Spain